اجاره اتاق

خانواده یکی از دوستان من در طول ترم آینده تا اواسط تابستان در ساسکاتون نیستند و ایشون تنهاست و دنبال هم خونه خانوم ومورد اعتماد هستش.همه امکانات مورد نیاز هم فراهم هست . درضمن ازفرودگاه هم pickup می کنند.اگر برای مدت زمستان و بهار کسی رو می شناسید که دنبال محلی برای اجاره هستش لطفا همینجا برای من کامنت بذارید. البته  اگر بخواهید منتشر نمی شه.  

A 3 bed rooms townhouse in Silverspring

- From Jan. to June 30th

- House is fully furnished

- Bus stop is 20 meter far from the house


به قلم: سیمین