تسلیت

 

دیشب متاسفانه با خبر شدیم که پدر دوست عزیزمان آقای مسعود ریاضی به رحمت خدا رفته‌اند. برای آن مرحوم مغفرت و برای خانواده محترمشان صبر و طول عمر آرزو می‌کنیم.  

 

اعضای PSA