افزایش نرخ آپارتمانهای دانشگاه

نرخ آپارتمانهای یک خوابه و دو خوابه دانشگاه از ماه می امسال افزایش قابل توجهی پیدا می کند. با توجه به ثابت ماندن درآمد دانشجویان این مساله سبب فشار بیشتری خواهد شد و احتمال دارد که درخواست برای آپارتمانهای دانشگاه کمتر شود هر چند که باز هم به طور متوسط قیمت آپارتمانها به خصوص دو خوابه از بیرون کمتراست. 

  1. The University has approved the Residence Department 2009/2010 budget 1 May 2009 to 30 April 2010. The rates will be as follows:

 

                        1 bedroom apartment $632.00

                        2 bedroom apartment $810.00  

 

به قلم سیمین