بیمه دانشجویی

برای دیدن مزایای بیمه دانشجویی به ادرس ihaveaplan.ca مراجعه و دانشگاه سسکچوان را انتخاب کنید. به عنوان مثال برای خرید عینک طبی (لینک) تا ۷۵ دلار از مزایای بیمه می توانید استفاده کنید .  

 

سیمین