تخفیف دانشجویی

با گرفتن کارت spc که مخصوص دانشجوهاست و 8.5 دلار قیمت دارد می تونید 10 تا ۱۵ درصد از برخی فروشگاهها و رستورانها تخفیف بگیرید 

با تشکر از رامین که این اطلاعات رو به من دادند 

  

اضافه کنم که با کارت اعتباری ویزا هم می تونید از فروشگاهها تخفیف بگیرید 

www.visaperks.ca

سیمین